Tšekiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Musím platit daně z dávek?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Wird die Unterstützung besteuert?
Je podpora zdanitelná?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Was für Unterstützung bekomme ich?
Jakou podporu dostanu?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu