Suomeksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Onko avustus verovapaata?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Wird die Unterstützung besteuert?
Onko tuki veronalaista?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Was für Unterstützung bekomme ich?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Voinko valittaa päätöksestä?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu