Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Ist die Beihilfe steuerfrei?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Wird die Unterstützung besteuert?
该津贴是否要纳税?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Was für Unterstützung bekomme ich?
我能拿到什么福利?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
这个津贴是否影响其他福利?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
我能否申诉反对某个决定?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
如果情况有所改变我该如何做?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu