Hollanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Is de uitkering belastingvrij?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Wird die Unterstützung besteuert?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Was für Unterstützung bekomme ich?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu