Venäjäksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Är bidraget skattefritt?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Ska bidraget beskattas?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Vilka förmåner får jag?
Какие льготы я получу?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Kan jag överklaga beslutet?
Я могу обжаловать это решение?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu