Tanskaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Är bidraget skattefritt?
Er understøttelsen skattefri?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Ska bidraget beskattas?
Er plejebistanden skattepligtig?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Vilka förmåner får jag?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Kan jag överklaga beslutet?
Kan jeg appellere en beslutning?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu