Portugaliksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Är bidraget skattefritt?
O subsídio é isento de impostos?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Ska bidraget beskattas?
O subsídio é tributável?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Vilka förmåner får jag?
Quais benefícios vou receber?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Påverkar ersättningen andra förmåner?
O subsídio afeta outros benefícios?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Kan jag överklaga beslutet?
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu