Kreikaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Που μπορώ να βρω αν δικαιούμαι επίδομα αναπηρίας;
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Är bidraget skattefritt?
Είναι το επίδομα αφορολόγητο;
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν πόσα χρήματα θα λάβω;
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν θα πάρω επίδομα φροντίδας;
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Πρέπει να είμαι συγγενής του ατόμου που φροντίζω;
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχω φροντίδα στο άτομο για να μπορώ να ζητήσω αυτή την οικονομική βοήθεια;
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Ska bidraget beskattas?
Είναι φορολογητέο το επίδομα;
Kysyt, onko tuki veronalaista
Vilka förmåner får jag?
Τι τύπου βοήθεια θα λάβω;
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Θα επηρεάσει το επίδομα άλλες βοήθειες που παίρνω;
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Θα επηρεάσει το επίδομα μου τη βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζω;
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Kan jag överklaga beslutet?
Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης;
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξουν οι περιστάσεις μου;
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu