Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Är bidraget skattefritt?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Ska bidraget beskattas?
该津贴是否要纳税?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Vilka förmåner får jag?
我能拿到什么福利?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Påverkar ersättningen andra förmåner?
这个津贴是否影响其他福利?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Kan jag överklaga beslutet?
我能否申诉反对某个决定?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
如果情况有所改变我该如何做?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu