Italiaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Är bidraget skattefritt?
L'indennità è esente da tasse?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Ska bidraget beskattas?
Il sussidio è tassabile?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Vilka förmåner får jag?
Quali benefici riceverò?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Kan jag överklaga beslutet?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu