Hindiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Är bidraget skattefritt?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Ska bidraget beskattas?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Vilka förmåner får jag?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Kan jag överklaga beslutet?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu