Espanjaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Är bidraget skattefritt?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Ska bidraget beskattas?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Vilka förmåner får jag?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Påverkar ersättningen andra förmåner?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Kan jag överklaga beslutet?
¿Puedo recurrir una resolución?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu