Suomeksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Onko avustus verovapaata?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Onko tuki veronalaista?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Est-ce que je peux faire appel ?
Voinko valittaa päätöksestä?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu