Esperantoksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Estas la poŝmono imponibla?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Estas la poŝmono imponibla?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Kio profitojn mi ricevas?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Est-ce que je peux faire appel ?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu