Ruotsiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Är bidraget skattefritt?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Ska bidraget beskattas?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Jakie świadczenia dostanę?
Vilka förmåner får jag?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Kan jag överklaga beslutet?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu