Hollanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Is de uitkering belastingvrij?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Jakie świadczenia dostanę?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu