Ruotsiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
O subsídio é isento de impostos?
Är bidraget skattefritt?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
O subsídio é tributável?
Ska bidraget beskattas?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Quais benefícios vou receber?
Vilka förmåner får jag?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
O subsídio afeta outros benefícios?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Kan jag överklaga beslutet?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu