Puolaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
O subsídio é isento de impostos?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
O subsídio é tributável?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Quais benefícios vou receber?
Jakie świadczenia dostanę?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
O subsídio afeta outros benefícios?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu