Venäjäksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
请问补贴是不需要纳税的吗?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
该津贴是否要纳税?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Kysyt, onko tuki veronalaista
我能拿到什么福利?
Какие льготы я получу?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
这个津贴是否影响其他福利?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
我能否申诉反对某个决定?
Я могу обжаловать это решение?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
如果情况有所改变我该如何做?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu