Tanskaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
请问补贴是不需要纳税的吗?
Er understøttelsen skattefri?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
该津贴是否要纳税?
Er plejebistanden skattepligtig?
Kysyt, onko tuki veronalaista
我能拿到什么福利?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
这个津贴是否影响其他福利?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
我能否申诉反对某个决定?
Kan jeg appellere en beslutning?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
如果情况有所改变我该如何做?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu