Saksaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
请问补贴是不需要纳税的吗?
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
该津贴是否要纳税?
Wird die Unterstützung besteuert?
Kysyt, onko tuki veronalaista
我能拿到什么福利?
Was für Unterstützung bekomme ich?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
这个津贴是否影响其他福利?
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
我能否申诉反对某个决定?
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
如果情况有所改变我该如何做?
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu