Ranskaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
请问补贴是不需要纳税的吗?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
该津贴是否要纳税?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Kysyt, onko tuki veronalaista
我能拿到什么福利?
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
这个津贴是否影响其他福利?
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
我能否申诉反对某个决定?
Est-ce que je peux faire appel ?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
如果情况有所改变我该如何做?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu