Unkariksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
L'indennità è esente da tasse?
Adómentesek a juttatások?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Il sussidio è tassabile?
Adóköteles a támogatás?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Quali benefici riceverò?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Posso fare ricorso contro una decisione?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu