Tšekiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
L'indennità è esente da tasse?
Musím platit daně z dávek?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Il sussidio è tassabile?
Je podpora zdanitelná?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Quali benefici riceverò?
Jakou podporu dostanu?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Posso fare ricorso contro una decisione?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu