Suomeksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
L'indennità è esente da tasse?
Onko avustus verovapaata?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Il sussidio è tassabile?
Onko tuki veronalaista?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Quali benefici riceverò?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Posso fare ricorso contro una decisione?
Voinko valittaa päätöksestä?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu