Tšekiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Is de uitkering belastingvrij?
Musím platit daně z dávek?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Je podpora zdanitelná?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Jakou podporu dostanu?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu