Ranskaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Is de uitkering belastingvrij?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Est-ce que je peux faire appel ?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu