Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Is de uitkering belastingvrij?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Is de zorgtoeslag belastbaar?
该津贴是否要纳税?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Welke voordelen zal ik ontvangen?
我能拿到什么福利?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
这个津贴是否影响其他福利?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
我能否申诉反对某个决定?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
如果情况有所改变我该如何做?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu