Italiaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Is de uitkering belastingvrij?
L'indennità è esente da tasse?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Il sussidio è tassabile?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Quali benefici riceverò?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu