Hollanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Estas la poŝmono imponibla?
Is de uitkering belastingvrij?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Estas la poŝmono imponibla?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Kio profitojn mi ricevas?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu