Koreaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Kysyt, onko tuki veronalaista
¿Qué ayudas puedo percibir?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
¿Puedo recurrir una resolución?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu