Hollanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Is de uitkering belastingvrij?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Kysyt, onko tuki veronalaista
¿Qué ayudas puedo percibir?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
¿Puedo recurrir una resolución?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu