Venäjäksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Is the allowance tax-free?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
What are the factors which determine how much I get?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Do I have to be related to the person I am caring for?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Is the allowance taxable?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Which benefits will I receive?
Какие льготы я получу?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Will the allowance affect other benefits?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Can I appeal against a decision?
Я могу обжаловать это решение?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
What shall I do if my circumstances change?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu