Saksaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Is the allowance tax-free?
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
What are the factors which determine how much I get?
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Do I have to be related to the person I am caring for?
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Is the allowance taxable?
Wird die Unterstützung besteuert?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Which benefits will I receive?
Was für Unterstützung bekomme ich?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Will the allowance affect other benefits?
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Can I appeal against a decision?
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
What shall I do if my circumstances change?
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu