Japaniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Is the allowance tax-free?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
What are the factors which determine how much I get?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Do I have to be related to the person I am caring for?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Is the allowance taxable?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Which benefits will I receive?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Will the allowance affect other benefits?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Can I appeal against a decision?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
What shall I do if my circumstances change?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu