Italiaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Is the allowance tax-free?
L'indennità è esente da tasse?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
What are the factors which determine how much I get?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Do I have to be related to the person I am caring for?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Is the allowance taxable?
Il sussidio è tassabile?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Which benefits will I receive?
Quali benefici riceverò?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Will the allowance affect other benefits?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Can I appeal against a decision?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
What shall I do if my circumstances change?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu