Espanjaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Is the allowance tax-free?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
What are the factors which determine how much I get?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Do I have to be related to the person I am caring for?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Is the allowance taxable?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Which benefits will I receive?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Will the allowance affect other benefits?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Can I appeal against a decision?
¿Puedo recurrir una resolución?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
What shall I do if my circumstances change?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu