Thaiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
Tôi __________.
ฉันเป็น ___________________
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
có việc làm
ผู้มีงานทำ
Työllisyystilanne
Không có việc làm
ผู้ว่างงาน
Työllisyystilanne
doanh nhân
ผู้ประกอบการ
Työllisyystilanne
tự làm chủ
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Työllisyystilanne
thực tập sinh
เด็กฝึกงาน
Työllisyystilanne
tình nguyện viên
อาสาสมัคร
Työllisyystilanne
tư vấn viên
ที่ปรึกษา
Työllisyystilanne
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
Tôi có hợp đồng _________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
toàn thời gian
เต็มเวลา
Sopimuksen tyyppi
bán thời gian
นอกเวลา
Sopimuksen tyyppi
hạn định
มีกำหนดเวลา
Sopimuksen tyyppi
lâu dài
พนักงานประจำ
Sopimuksen tyyppi
thời vụ
ตามช่วงเวลา
Sopimuksen tyyppi
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Kysyt, koska saat palkkasi
Tôi muốn hỏi về___________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Kysyt vapaata
nghỉ sinh đẻ
การลาคลอด
Vapaan peruste
nghỉ làm cha
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Vapaan peruste
nghỉ ốm
การลาป่วย
Vapaan peruste
ngày nghỉ
การหยุดงานเอง
Vapaan peruste

Työ - Verotus

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Kysyt verotuksesta
Tôi muốn báo cáo thu nhập
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Veroilmoitusvaihtoehdot
tôi có nợ tiền thuế hay không
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Veroilmoitusvaihtoehdot