Ruotsiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Я могу работать в [страна]?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Мне нужно разрешение на работу?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
Какова государственная минимальная зарплата?
Vad är minimilönen?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
Я___________________.
Jag är ______________.
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
имеющий работу
anställd
Työllisyystilanne
безработный
arbetslös
Työllisyystilanne
предприниматель
entreprenör
Työllisyystilanne
частный предприниматель
egenföretagare
Työllisyystilanne
практикант
praktikant
Työllisyystilanne
волонтер
voluntärarbetare
Työllisyystilanne
советник
konsultant
Työllisyystilanne
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

Каков тип вашего рабочего контракта?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
У меня______________контракт.
Jag har ett _________ kontrakt.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
полная занятость
fulltid
Sopimuksen tyyppi
неполная занятость
deltid
Sopimuksen tyyppi
фиксированный
visstids
Sopimuksen tyyppi
долговременный
permanent anställd
Sopimuksen tyyppi
сезонный
säsongsanställd
Sopimuksen tyyppi
Когда я получу зарплату?
När får jag lön?
Kysyt, koska saat palkkasi
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Jag skulle vilja ha ____.
Kysyt vapaata
декретный отпуск
mammaledigt
Vapaan peruste
отпуск по причине отцовства
pappaledigt
Vapaan peruste
больничные выплаты
sjuklön
Vapaan peruste
выходные дни
semester
Vapaan peruste

Työ - Verotus

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Kysyt verotuksesta
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Jag vill rapportera min inkomst.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Кто сообщит мне_______________?
Vem informerar mig om _______?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
какова сумма моего возврата
hur mycket min skatteåterbäring är
Veroilmoitusvaihtoehdot
Долж(ен/на) ли я платить больше
huruvida jag ska betala mer skatt
Veroilmoitusvaihtoehdot