Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Я могу работать в [страна]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Мне нужно разрешение на работу?
请问我需要工作许可证吗?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
Какова государственная минимальная зарплата?
全国最低工资是多少?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
Я___________________.
我是___________________ 。
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
имеющий работу
雇佣
Työllisyystilanne
безработный
待业
Työllisyystilanne
предприниматель
企业家
Työllisyystilanne
частный предприниматель
自雇者
Työllisyystilanne
практикант
实习生
Työllisyystilanne
волонтер
志愿者
Työllisyystilanne
советник
顾问
Työllisyystilanne
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
我想要以自由职业者身份登记。
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

Каков тип вашего рабочего контракта?
你提供哪种类型的工作合同?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
У меня______________контракт.
我有一个______________合同。
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
полная занятость
全职
Sopimuksen tyyppi
неполная занятость
兼职
Sopimuksen tyyppi
фиксированный
定期合同
Sopimuksen tyyppi
долговременный
永久合同
Sopimuksen tyyppi
сезонный
季节性合同
Sopimuksen tyyppi
Когда я получу зарплату?
我什么时候能拿到我的工资?
Kysyt, koska saat palkkasi
Я бы хотел(а) попросить о___________.
我想要_________。
Kysyt vapaata
декретный отпуск
产假
Vapaan peruste
отпуск по причине отцовства
陪产假
Vapaan peruste
больничные выплаты
病假
Vapaan peruste
выходные дни
请假
Vapaan peruste

Työ - Verotus

Я бы хотел(а) узнать о налогах
我想要了解纳税的相关信息。
Kysyt verotuksesta
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
我想要申报我的收入。
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Кто сообщит мне_______________?
谁会告诉我______________?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
какова сумма моего возврата
我的税收返还是多少
Veroilmoitusvaihtoehdot
Долж(ен/на) ли я платить больше
我是否要交更多税
Veroilmoitusvaihtoehdot