Italiaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Я могу работать в [страна]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Мне нужно разрешение на работу?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
Какова государственная минимальная зарплата?
Qual è il salario minimo?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
Я___________________.
Sono ____________.
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
имеющий работу
impiegato/a
Työllisyystilanne
безработный
disoccupato/a
Työllisyystilanne
предприниматель
un imprenditore/un'imprenditrice
Työllisyystilanne
частный предприниматель
un lavoratore autonomo
Työllisyystilanne
практикант
uno/a stagista
Työllisyystilanne
волонтер
un/una volontario/a
Työllisyystilanne
советник
un/a consulente
Työllisyystilanne
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

Каков тип вашего рабочего контракта?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
У меня______________контракт.
Ho un contratto _________.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
полная занятость
a tempo pieno
Sopimuksen tyyppi
неполная занятость
part-time
Sopimuksen tyyppi
фиксированный
a tempo determinato
Sopimuksen tyyppi
долговременный
a tempo indeterminato
Sopimuksen tyyppi
сезонный
stagionale
Sopimuksen tyyppi
Когда я получу зарплату?
Quando viene versato lo stipendio?
Kysyt, koska saat palkkasi
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Vorrei chiedere ___________.
Kysyt vapaata
декретный отпуск
il congedo di maternità
Vapaan peruste
отпуск по причине отцовства
il congedo di paternità
Vapaan peruste
больничные выплаты
il congedo per malattia
Vapaan peruste
выходные дни
dei giorni liberi
Vapaan peruste

Työ - Verotus

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Kysyt verotuksesta
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Кто сообщит мне_______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
какова сумма моего возврата
quanto mi verrà rimborsato
Veroilmoitusvaihtoehdot
Долж(ен/на) ли я платить больше
se devo pagare più tasse
Veroilmoitusvaihtoehdot