Vietnamiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
ฉันเป็น ___________________
Tôi __________.
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
ผู้มีงานทำ
có việc làm
Työllisyystilanne
ผู้ว่างงาน
Không có việc làm
Työllisyystilanne
ผู้ประกอบการ
doanh nhân
Työllisyystilanne
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
tự làm chủ
Työllisyystilanne
เด็กฝึกงาน
thực tập sinh
Työllisyystilanne
อาสาสมัคร
tình nguyện viên
Työllisyystilanne
ที่ปรึกษา
tư vấn viên
Työllisyystilanne
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Tôi có hợp đồng _________.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
เต็มเวลา
toàn thời gian
Sopimuksen tyyppi
นอกเวลา
bán thời gian
Sopimuksen tyyppi
มีกำหนดเวลา
hạn định
Sopimuksen tyyppi
พนักงานประจำ
lâu dài
Sopimuksen tyyppi
ตามช่วงเวลา
thời vụ
Sopimuksen tyyppi
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Kysyt, koska saat palkkasi
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Tôi muốn hỏi về___________.
Kysyt vapaata
การลาคลอด
nghỉ sinh đẻ
Vapaan peruste
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
nghỉ làm cha
Vapaan peruste
การลาป่วย
nghỉ ốm
Vapaan peruste
การหยุดงานเอง
ngày nghỉ
Vapaan peruste

Työ - Verotus

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Kysyt verotuksesta
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Veroilmoitusvaihtoehdot
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
tôi có nợ tiền thuế hay không
Veroilmoitusvaihtoehdot