Italiaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Tarvitsenko työluvan?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
Mikä on maan minimipalkka?
Qual è il salario minimo?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
Minä olen ____________.
Sono ____________.
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
työllistynyt
impiegato/a
Työllisyystilanne
työtön
disoccupato/a
Työllisyystilanne
yrittäjä
un imprenditore/un'imprenditrice
Työllisyystilanne
itsenäinen ammatinharjoittaja
un lavoratore autonomo
Työllisyystilanne
työharjoittelija
uno/a stagista
Työllisyystilanne
vapaaehtoistyöntekijä
un/una volontario/a
Työllisyystilanne
konsultti
un/a consulente
Työllisyystilanne
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
Minulla on ________ sopimus.
Ho un contratto _________.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
kokopäiväinen
a tempo pieno
Sopimuksen tyyppi
osa-aikaiseen ohjelmaan
part-time
Sopimuksen tyyppi
määräaikainen
a tempo determinato
Sopimuksen tyyppi
vakituinen
a tempo indeterminato
Sopimuksen tyyppi
kausiluonteinen
stagionale
Sopimuksen tyyppi
Koska minä saan palkkani?
Quando viene versato lo stipendio?
Kysyt, koska saat palkkasi
Haluaisin saada _______.
Vorrei chiedere ___________.
Kysyt vapaata
äitiyslomaa
il congedo di maternità
Vapaan peruste
isyyslomaa
il congedo di paternità
Vapaan peruste
sairaslomaa
il congedo per malattia
Vapaan peruste
lomaa
dei giorni liberi
Vapaan peruste

Työ - Verotus

Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Kysyt verotuksesta
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
quanto mi verrà rimborsato
Veroilmoitusvaihtoehdot
jos minun pitää maksaa lisää veroja
se devo pagare più tasse
Veroilmoitusvaihtoehdot