Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Kann ich in [Land] arbeiten?
请问我可以在【国家】工作吗?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
请问我需要工作许可证吗?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
全国最低工资是多少?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
Ich bin _________________.
我是___________________ 。
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
im Beruf
雇佣
Työllisyystilanne
arbeitslos
待业
Työllisyystilanne
Unternehmer
企业家
Työllisyystilanne
freischaffend
自雇者
Työllisyystilanne
Praktikant
实习生
Työllisyystilanne
Ehrenamtlicher
志愿者
Työllisyystilanne
Berater
顾问
Työllisyystilanne
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
我想要以自由职业者身份登记。
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
你提供哪种类型的工作合同?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
Ich habe einen ____________ Vertrag.
我有一个______________合同。
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
Vollzeit-
全职
Sopimuksen tyyppi
Teilzeit-
兼职
Sopimuksen tyyppi
befristeten
定期合同
Sopimuksen tyyppi
unbefristeten
永久合同
Sopimuksen tyyppi
saisonal befristeten
季节性合同
Sopimuksen tyyppi
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
我什么时候能拿到我的工资?
Kysyt, koska saat palkkasi
Ich würde gern____________ beantragen.
我想要_________。
Kysyt vapaata
Mutterschaftszeit
产假
Vapaan peruste
Vaterschaftsurlaub
陪产假
Vapaan peruste
Krankenzeit
病假
Vapaan peruste
Urlaubstage
请假
Vapaan peruste

Työ - Verotus

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
我想要了解纳税的相关信息。
Kysyt verotuksesta
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
我想要申报我的收入。
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Wer informiert mich über____________?
谁会告诉我______________?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
die Höhe der Rückzahlung
我的税收返还是多少
Veroilmoitusvaihtoehdot
eventuell fällige Nachzahlungen
我是否要交更多税
Veroilmoitusvaihtoehdot