Venäjäksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Får jag lov att arbeta i [land]?
Я могу работать в [страна]?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Мне нужно разрешение на работу?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
Vad är minimilönen?
Какова государственная минимальная зарплата?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
Jag är ______________.
Я___________________.
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
anställd
имеющий работу
Työllisyystilanne
arbetslös
безработный
Työllisyystilanne
entreprenör
предприниматель
Työllisyystilanne
egenföretagare
частный предприниматель
Työllisyystilanne
praktikant
практикант
Työllisyystilanne
voluntärarbetare
волонтер
Työllisyystilanne
konsultant
советник
Työllisyystilanne
Jag vill registrera mig som frilansare.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
Jag har ett _________ kontrakt.
У меня______________контракт.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
fulltid
полная занятость
Sopimuksen tyyppi
deltid
неполная занятость
Sopimuksen tyyppi
visstids
фиксированный
Sopimuksen tyyppi
permanent anställd
долговременный
Sopimuksen tyyppi
säsongsanställd
сезонный
Sopimuksen tyyppi
När får jag lön?
Когда я получу зарплату?
Kysyt, koska saat palkkasi
Jag skulle vilja ha ____.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Kysyt vapaata
mammaledigt
декретный отпуск
Vapaan peruste
pappaledigt
отпуск по причине отцовства
Vapaan peruste
sjuklön
больничные выплаты
Vapaan peruste
semester
выходные дни
Vapaan peruste

Työ - Verotus

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Kysyt verotuksesta
Jag vill rapportera min inkomst.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Vem informerar mig om _______?
Кто сообщит мне_______________?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
hur mycket min skatteåterbäring är
какова сумма моего возврата
Veroilmoitusvaihtoehdot
huruvida jag ska betala mer skatt
Долж(ен/на) ли я платить больше
Veroilmoitusvaihtoehdot