Tanskaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Får jag lov att arbeta i [land]?
Må jeg arbejde i [land]?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
Vad är minimilönen?
Hvad er landets mindsteløn?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
Jag är ______________.
Jeg er ___________________ .
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
anställd
ansat
Työllisyystilanne
arbetslös
arbejdsløs
Työllisyystilanne
entreprenör
iværksætter
Työllisyystilanne
egenföretagare
selvstændig
Työllisyystilanne
praktikant
praktikant
Työllisyystilanne
voluntärarbetare
frivillig
Työllisyystilanne
konsultant
konsulent
Työllisyystilanne
Jag vill registrera mig som frilansare.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
Jag har ett _________ kontrakt.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
fulltid
fuldtids-
Sopimuksen tyyppi
deltid
deltids-
Sopimuksen tyyppi
visstids
tidsbegrænset
Sopimuksen tyyppi
permanent anställd
tidsubegrænset
Sopimuksen tyyppi
säsongsanställd
sæsonbegrænset
Sopimuksen tyyppi
När får jag lön?
Hvornår får jeg løn?
Kysyt, koska saat palkkasi
Jag skulle vilja ha ____.
Jeg vil gerne bede om _________.
Kysyt vapaata
mammaledigt
barsel
Vapaan peruste
pappaledigt
fædreorlov
Vapaan peruste
sjuklön
sygeorlov
Vapaan peruste
semester
feriedage
Vapaan peruste

Työ - Verotus

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Kysyt verotuksesta
Jag vill rapportera min inkomst.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Vem informerar mig om _______?
Hvem vil informere mig om ______________?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
hur mycket min skatteåterbäring är
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Veroilmoitusvaihtoehdot
huruvida jag ska betala mer skatt
at jeg skylder mere i skat
Veroilmoitusvaihtoehdot