Italiaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Får jag lov att arbeta i [land]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
Vad är minimilönen?
Qual è il salario minimo?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
Jag är ______________.
Sono ____________.
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
anställd
impiegato/a
Työllisyystilanne
arbetslös
disoccupato/a
Työllisyystilanne
entreprenör
un imprenditore/un'imprenditrice
Työllisyystilanne
egenföretagare
un lavoratore autonomo
Työllisyystilanne
praktikant
uno/a stagista
Työllisyystilanne
voluntärarbetare
un/una volontario/a
Työllisyystilanne
konsultant
un/a consulente
Työllisyystilanne
Jag vill registrera mig som frilansare.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
Jag har ett _________ kontrakt.
Ho un contratto _________.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
fulltid
a tempo pieno
Sopimuksen tyyppi
deltid
part-time
Sopimuksen tyyppi
visstids
a tempo determinato
Sopimuksen tyyppi
permanent anställd
a tempo indeterminato
Sopimuksen tyyppi
säsongsanställd
stagionale
Sopimuksen tyyppi
När får jag lön?
Quando viene versato lo stipendio?
Kysyt, koska saat palkkasi
Jag skulle vilja ha ____.
Vorrei chiedere ___________.
Kysyt vapaata
mammaledigt
il congedo di maternità
Vapaan peruste
pappaledigt
il congedo di paternità
Vapaan peruste
sjuklön
il congedo per malattia
Vapaan peruste
semester
dei giorni liberi
Vapaan peruste

Työ - Verotus

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Kysyt verotuksesta
Jag vill rapportera min inkomst.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Vem informerar mig om _______?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
hur mycket min skatteåterbäring är
quanto mi verrà rimborsato
Veroilmoitusvaihtoehdot
huruvida jag ska betala mer skatt
se devo pagare più tasse
Veroilmoitusvaihtoehdot