Suomeksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Tarvitsenko työluvan?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Mikä on maan minimipalkka?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
Je suis ___________.
Minä olen ____________.
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
employé(e)
työllistynyt
Työllisyystilanne
au chômage
työtön
Työllisyystilanne
entrepreneur
yrittäjä
Työllisyystilanne
travailleur indépendant
itsenäinen ammatinharjoittaja
Työllisyystilanne
stagiaire
työharjoittelija
Työllisyystilanne
bénévole
vapaaehtoistyöntekijä
Työllisyystilanne
consultant(e)
konsultti
Työllisyystilanne
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
J'ai un contrat ___________.
Minulla on ________ sopimus.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
à temps plein
kokopäiväinen
Sopimuksen tyyppi
à temps partiel
osa-aikaiseen ohjelmaan
Sopimuksen tyyppi
en C.D.D.
määräaikainen
Sopimuksen tyyppi
en C.D.I.
vakituinen
Sopimuksen tyyppi
saisonnier
kausiluonteinen
Sopimuksen tyyppi
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Koska minä saan palkkani?
Kysyt, koska saat palkkasi
Je voudrais _________.
Haluaisin saada _______.
Kysyt vapaata
un congé maternité
äitiyslomaa
Vapaan peruste
un congé paternité
isyyslomaa
Vapaan peruste
un congé maladie
sairaslomaa
Vapaan peruste
des congés
lomaa
Vapaan peruste

Työ - Verotus

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Kysyt verotuksesta
Je voudrais déclarer mes revenus.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Qui me préviendra ________________ ?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
du montant qui me sera remboursé
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Veroilmoitusvaihtoehdot
si je dois payer davantage d'impôts
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Veroilmoitusvaihtoehdot