Ruotsiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Får jag lov att arbeta i [land]?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Vad är minimilönen?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
Είμαι _________________.
Jag är ______________.
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
μισθωτός
anställd
Työllisyystilanne
άνεργος
arbetslös
Työllisyystilanne
επιχειρηματίας
entreprenör
Työllisyystilanne
αυτοαπασχολούμενος
egenföretagare
Työllisyystilanne
ασκούμενος σε πρακτική
praktikant
Työllisyystilanne
εθελοντής
voluntärarbetare
Työllisyystilanne
σύμβουλος
konsultant
Työllisyystilanne
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Jag har ett _________ kontrakt.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
πλήρους απασχόλησης
fulltid
Sopimuksen tyyppi
μερικής απασχόλησης
deltid
Sopimuksen tyyppi
ορισμένης διάρκειας
visstids
Sopimuksen tyyppi
μόνιμο
permanent anställd
Sopimuksen tyyppi
εποχιακός
säsongsanställd
Sopimuksen tyyppi
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
När får jag lön?
Kysyt, koska saat palkkasi
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Jag skulle vilja ha ____.
Kysyt vapaata
άδεια μητρότητας
mammaledigt
Vapaan peruste
άδεια πατρότητας
pappaledigt
Vapaan peruste
επίδομα ασθενείας
sjuklön
Vapaan peruste
μέρες άδεια
semester
Vapaan peruste

Työ - Verotus

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Kysyt verotuksesta
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Jag vill rapportera min inkomst.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Vem informerar mig om _______?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
hur mycket min skatteåterbäring är
Veroilmoitusvaihtoehdot
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
huruvida jag ska betala mer skatt
Veroilmoitusvaihtoehdot