Vietnamiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Työ

Työ - Yleistä

请问我可以在【国家】工作吗?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Kysyt, voitko työskennellä maassa
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn
请问我需要工作许可证吗?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa
全国最低工资是多少?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on
我是___________________ 。
Tôi __________.
Ilmoitat työllisyystilanteestasi
雇佣
có việc làm
Työllisyystilanne
待业
Không có việc làm
Työllisyystilanne
企业家
doanh nhân
Työllisyystilanne
自雇者
tự làm chủ
Työllisyystilanne
实习生
thực tập sinh
Työllisyystilanne
志愿者
tình nguyện viên
Työllisyystilanne
顾问
tư vấn viên
Työllisyystilanne
我想要以自由职业者身份登记。
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset

你提供哪种类型的工作合同?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä
我有一个______________合同。
Tôi có hợp đồng _________.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on
全职
toàn thời gian
Sopimuksen tyyppi
兼职
bán thời gian
Sopimuksen tyyppi
定期合同
hạn định
Sopimuksen tyyppi
永久合同
lâu dài
Sopimuksen tyyppi
季节性合同
thời vụ
Sopimuksen tyyppi
我什么时候能拿到我的工资?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Kysyt, koska saat palkkasi
我想要_________。
Tôi muốn hỏi về___________.
Kysyt vapaata
产假
nghỉ sinh đẻ
Vapaan peruste
陪产假
nghỉ làm cha
Vapaan peruste
病假
nghỉ ốm
Vapaan peruste
请假
ngày nghỉ
Vapaan peruste

Työ - Verotus

我想要了解纳税的相关信息。
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Kysyt verotuksesta
我想要申报我的收入。
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa
谁会告诉我______________?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä
我的税收返还是多少
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Veroilmoitusvaihtoehdot
我是否要交更多税
tôi có nợ tiền thuế hay không
Veroilmoitusvaihtoehdot